• Bir wireless controller yanında ayrıca bir de hotspot cihazına ihtiyacım olur mu?

   Wireless Controller cihazları AP’lerin yöntemine ilave olarak aynı zamanda hotspot özelliklerini de barındırmaktadır. Dolayısı ile wireless controller cihazına ilave olarak ayrı bir hotspot cihazına gereksinim duyulmayacaktır. Kullanılan Hotspot çözümümüz aynı zamanda wireless controller olup ilave bir controller gereksinimini ortadan kaldırarak önemli bir ekonomi sağlayacaktır.
  • WHG Serisi Controller’da AccessPoint yönetimi için bir sayı kısıtı var mıdır? AP başına lisans ödemek gerekir mi?

   4ipnet ürünlerinde, Controller Cihaz modeline göre desteklenen AP sayıları datasheet’lerde mevcut olup AP başına lisanslama gerekmemektedir.
  • Her yıl lisans yenilemek zorunda kalacak mıyım?

   Donanımların firmware değişikliklerinin alınmasını şiddetle önerilmekle birlikte zorunlu olmadığından her yıl zorunlu ödeme yapılmasını gerektirmez.
  • Controller üzerinde herhangi bir fonksiyonu aktif edebilmek için lisans almam gerekir mi?

   4ipnet ürünlerinde, cihaz üzerindeki fonksiyonları etkinleştirilmesi için ayrı ayrı lisanslama gerekmemektedir.
  • 5651 sayılı yasa ötesine kurumsal log yönetimi olarak kullanabilirmiyim?

   Loglama çözümüz ile istenmesi durumunda hem personel hemde misafir ağlarındaki 5651 sayılı yasa gereksinimlerini karşılamanın yanı sıra istenmesi durumunda geniş kollektör seçenekleri ile farklı IT bileşenleri üzerindeki hareketleri de kayıt altına almak maksadıyla “Kurumsal Log Yönetimi” olarak da kullanılabilmektedir.
  • Sadece Misafir değil Personel ağının loglama gereksinimlerini karşılayabilir miyim?

   Evet. Gerekli kollektörleri satın alarak tek bir veri tabanında tüm gereksinimlerinizi karşılayabilirsiniz.
  • Loglama çözümünde kendi BİT altyapımızda herhangi bir değişiklik yapılması gerekiyor mu?

   Hayır. Sizin yapınız uygun kollektör seçenekleri konulandırılarak komple çözüm olarak sunulmaktadır. Örneğin, DHCP sunucusu, Microsoft, Linux tabanlı olabildiği gibi, Ağ cihazları veya Güvenlik duvarı da olabilir. Hatta bunların kombinasyonu da olabilmektedir. Bu gibi durumlarda farklı kollektör çözümleri çalıştırılarak farklı ortamlardaki kayıtlar tek bir veritabanı tablosunda konsolide edilmektedir.
  • Kimlik Doğrulama’da seçeneklerim nelerdir?

   • Çeşitli SMS ile şifre gönderme yöntemleri
   • NVI veritabanından TC Kimlik bilgileri ile doğrulanması,
   • Kazımalı Internet Erişim Kartı (PPC-PrePaid Card) 5651 uyumlu tasarlanmış kartlar)
   • Mobil cihazların veritabanından doğrulanarak otomatik kablosuz ağ bağlantılarının sağlanması (Örneğin Active Directory veya IK veritabanı)
   • Otellerde PMS entegrasyonu
   • Domain Auth, POP3, LDAP
   • Sosyal Medya Kimlik Doğrulama (Facebook, Twitter)
   • Sizin erişim sağlayacağınız veri tabanından (örneğin kartlı giriş sistemi vb.) doğrulama
   • Anlık kullanıcı yaratma (Ticket Generator)
  • Çevreden sinyalleri alan bir kullanıcının bağlanmasını engelleyebilir miyim?

   Kimlik Dorulama yöntemlerinde “Ortak Şifre” özelliği ile çevreden yetkisiz erişimlerin önüne geçebilirsiniz. Bu şifre belli aralıklarla programatik olarak değişebileceği gibi, el ile de değiştirilebilir.
  • Misafirlerin izin verilen süre boyunca kullanıcı adı/şifre girmeden bağlanması sağlanabilir mi?

   İstendiğinde Autologin özelliğini aktive ederek, misafirlerinizin ziyaret süresinde sadece bir kez kullanıcı adı/şifre girerek internet hizmetini kullanmaları sağlanabilmektedir.
  • Misafirlerin her bir hesap ile bağlayabileceği cihaz sayısı kontrol edilebilir mi?

   Her bir kullanıcı hesabı ile bağlanabilecek cihaz sayısını da kontrol edebilirsiniz. Bu tanımlamaları kimlik doğrulama yöntemi bazında da yapabilirsiniz.
  • Yabancı misafirler için karşılama sayfaları kaç farklı dilde olabilir?

   Farklı milliyetlerden gelecek olan misafirlerinize yönelik arayüzlerimizde çoklu dil desteği mevcut olup standart olarak, başta İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Türkçe olmak üzere 14 yabancı dil desteği ile gelmektedir. İstenildiğinde de yeni dil seçenekleri de sunulabilmektedir. Misafirinizin tarayıcı dili, desteklenen diller arasında ise kendi dilinde karşılanmaktadır.